ΤΜΗΜΑ
​ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οι τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας υπερτερούν σημαντικά έναντι των κλασικών μεθόδων ανίχνευσης μολυσματικών παραγόντων (καλλιέργειες, μικροσκόπηση, ανοσοφθορισμός κ.λπ.). Ο μικροβιολόγος Χρήστος Βαφείδης, στις Σέρρες, με ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων προσφέρει διάγνωση σπάνιων γενετικών συνδρόμων για τον εντοπισμό ασθενών ή φορέων.
Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται: 
  • Εξετάσεις Μοριακής Μικροβιολογίας
  • Έλεγχος Πατρότητας
  • Μοριακός Έλεγχος Γενετικών Δεικτών
  • Μοριακός Έλεγχος Κληρονομικών Ασθενειών
  • Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας
  • Ταυτοποίηση HPV