ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οι τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας υπερτερούν σημαντικά έναντι στις κλασικές μεθόδους ανίχνευσης μολυσματικών παραγόντων (καλλιέργειες, μικροσκόπηση, ανοσοφθορισμός κλπ). Με ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων προσφέρει διάγνωση σπάνιων γενετικών συνδρόμων για τον εντοπισμό ασθενών ή φορέων.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούνται:

  • Εξετάσεις Μοριακής Μικροβιολογίας
  • Έλεγχος Πατρότητας
  • Μοριακός έλεγχος γενετικών δεικτών
  • Μοριακός Έλεγχος Κληρονομικών Ασθενειών
  • Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας
  • Ταυτοποίηση HPV